Yönetmelikler

  1. NKÜ Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
  2. NKÜ Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
  3. NKÜ Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
  4. NKÜ Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
  5. NKÜ Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
  6. NKÜ Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
  7. NKÜ Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
  8. NKÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
  9. NKÜ Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
  10. NKÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
  11. NKÜ Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği
  12. NKÜ Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
  13. NKÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
  14. NKÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
  15. NKÜ Verimlilik Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
  16. NKÜ Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
  17. Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

 

NKÜ Haberler > Haberler-Duyurular