Yönergeler

 1. NKÜ Akademik Kıyafet Yönergesi
 2. NKÜ Araştırma Görevlileri Temsilciliği Yönergesi
 3. NKÜ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus Plus Programı Ana Eylem 1-KA1 Eğitim ve Öğretim Alanında Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Yönergesi
 4. NKÜ Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) Uygulama Yönergesi
 5. NKÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı Yönergesi
 6. NKÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Bilgi Güvenliği Yönergesi
 7. NKÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Uygulama Yönergesi
 8. NKÜ Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi
 9. NKÜ Çocuk Evi Yönergesi
 10. NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi
 11. NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü TM 405 Tekstil Mühendisliği Projesi ve TM 404 Bitirme Çalışması(Sektör Tümleşik Eğitim) Yönergesi
 12. NKÜ Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi
 13. NKÜ Diploma Yönergesi
 14. NKÜ Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi
 15. NKÜ Engelli Öğrenci Eğitim-Öğretim Yönergesi
 16. NKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
 17. NKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Uzmanlık Alan Dersi Açılması ve Uygulamasına İlişkin Yönerge
 18. NKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi
 19. NKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Yabancı Dille Eğitim Yapan Bölüm ve Anabilim Dallarındaki Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi
 20. NKÜ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Özel Yetenek Sınav Yönergesi
 21. NKÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi
 22. NKÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görev ve Sorumlulukları Yönergesi
 23. NKÜ İlk Yüzde On Başarı Değerlendirme Yönergesi
 24. NKÜ İmza Yetkileri Yönergesi
 25. NKÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönergesi
 26. NKÜ Kamera Sistemleri Kurma ve İşletme Yönergesi
 27. NKÜ Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi
 28. NKÜ Konut Yönergesi
 29. NKÜ Kütüphane Yönergesi
 30. NKÜ Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK) Yönergesi
 31. NKÜ Öğrenciler Arası Spor Yarışmaları Yönergesi
 32. NKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
 33. NKÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi
 34. NKÜ Öğrenci Toplulukları Yönergesi
 35. NKÜ Öğrenci Yurtları Yönergesi
 36. NKÜ Ön Lisans-Lisans Özel Öğrenci Yönergesi
 37. NKÜ Personel Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
 38. NKÜ Rektörlüğü Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Staj Yönergesi
 39. NKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor Takımları Yönergesi
 40. NKÜ Sağlık Yüksekokulu Staj Yönergesi
 41. NKÜ Sosyal Tesisler Kurma ve İşletme Yönergesi
 42. NKÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
 43. NKÜ Sürekli Eğitim Merkezi (NAKSEM) Eğitim-Öğretim Yönergesi
 44. NKÜ Süreli Yayınlar Yayın Esasları Yönergesi
 45. NKÜ Taşıtları Sürebilecek Kamu Görevlilerinin Belirlenmesine ve Kullanımına İlişkin Yönerge
 46. NKÜ Teknoloji Transfer Ofisi Yönergesi
 47. NKÜ Tıp Fakültesi Etik Değerlendirme Komisyonu Yönergesi
 48. NKÜ Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurul Yönergesi
 49. NKÜ Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık ve Yan Dal Uzmanlık Öğrencilerinin Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarına İlişkin Yönerge
 50. NKÜ Trafik Yönergesi
 51. NKÜ Türk Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Elemanları Arasındaki Değişim Programı Esasları
 52. NKÜ Uzaktan Eğitim Yönergesi
 53. NKÜ Üniversite Birimlerine Ad Verme Yönergesi
 54. NKÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Öğretim-Öğrenim ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönerge
 55. NKÜ Yangın Önleme Ve Söndürme Yönergesi
 56. NKÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
 57. NKÜ Yayın Yönergesi
 58. NKÜ Yemek Bursu Yönergesi
 59. NKÜ Yemek Kurulu Yönergesi
 60. NKÜ Yemekhane Yönergesi
 61. NKÜ Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği Yönergesi
 62. NKÜ Ziraat Fakültesi Staj Yönergesi

 

TNKÜ Haberler > Haberler-Duyurular