Yönergeler
1 NKÜ Akademik Kıyafet Yönergesi
2 NKÜ Araştırma Görevlileri Temsilciliği Yönergesi
3 NKÜ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus Plus Programı Ana Eylem 1-KA1 Eğitim ve Öğretim Alanında Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Yönergesi
4 NKÜ Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) Uygulama Yönergesi
5 NKÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı Yönergesi
6 NKÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Bilgi Güvenliği Yönergesi
7 NKÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Uygulama Yönergesi
8 NKÜ Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi
9 NKÜ Çocuk Evi Yönergesi
10 NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi
11 NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü TM 405 Tekstil Mühendisliği Projesi ve TM 404 Bitirme Çalışması(Sektör Tümleşik Eğitim) Yönergesi
12 NKÜ Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi
13 NKÜ Diploma Yönergesi
14 NKÜ Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi
15 NKÜ Engelli Öğrenci Eğitim-Öğretim Yönergesi
16 NKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
17 NKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Uzmanlık Alan Dersi Açılması ve Uygulamasına İlişkin Yönerge
18 NKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi
19 NKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Yabancı Dille Eğitim Yapan Bölüm ve Anabilim Dallarındaki Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi
20 NKÜ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Özel Yetenek Sınav Yönergesi
21 NKÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi
22 NKÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görev ve Sorumlulukları Yönergesi
23 NKÜ İlk Yüzde On Başarı Değerlendirme Yönergesi
24 NKÜ İmza Yetkileri Yönergesi
25 NKÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönergesi
26 NKÜ Kamera Sistemleri Kurma ve İşletme Yönergesi
27 NKÜ Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi
28 NKÜ Konut Yönergesi
29 NKÜ Kütüphane Yönergesi
30 NKÜ Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK) Yönergesi
31 NKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
32 NKÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi
33 NKÜ Öğrenciler Arası Spor Yarışmaları Yönergesi
34 NKÜ Öğrenci Toplulukları Yönergesi
35 NKÜ Öğrenci Yurtları Yönergesi
36 NKÜ Ön Lisans-Lisans Özel Öğrenci Yönergesi
37 NKÜ Personel Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
38 NKÜ Rektörlüğü Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Staj Yönergesi
39 NKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor Takımları Yönergesi
40 NKÜ Sağlık Yüksekokulu Staj Yönergesi
41 NKÜ Sosyal Tesisler Kurma ve İşletme Yönergesi
42 NKÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
43 NKÜ Sürekli Eğitim Merkezi (NAKSEM) Eğitim-Öğretim Yönergesi
44 NKÜ Süreli Yayınlar Yayın Esasları Yönergesi
45 NKÜ Taşıtları Sürebilecek Kamu Görevlilerinin Belirlenmesine ve Kullanımına İlişkin Yönerge
46 NKÜ Teknoloji Transfer Ofisi Yönergesi
47 NKÜ Tıp Fakültesi Etik Değerlendirme Komisyonu Yönergesi
48 NKÜ Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurul Yönergesi
49 NKÜ Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık ve Yan Dal Uzmanlık Öğrencilerinin Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarına İlişkin Yönerge
50 NKÜ Trafik Yönergesi
51 NKÜ Türk Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Elemanları Arasındaki Değişim Programı Esasları
52 NKÜ Uzaktan Eğitim Yönergesi
53 NKÜ Üniversite Birimlerine Ad Verme Yönergesi
54 NKÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Öğretim-Öğrenim ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönerge
55 NKÜ Yangın Önleme Ve Söndürme Yönergesi
56 NKÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
57 NKÜ Yayın Yönergesi
58 NKÜ Yemek Bursu Yönergesi
59 NKÜ Yemekhane Yönergesi
60 NKÜ Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği Yönergesi
61 NKÜ Ziraat Fakültesi Staj Yönergesi
62 Yemek Kurulu Yönergesi
NKÜ Haberler > Haberler-Duyurular