Yönergeler
1 NKÜ Akademik Kıyafet Yönergesi
2 NKÜ Araştırma Görevlileri Temsilciliği Yönergesi
3 NKÜ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus Plus Programı Ana Eylem 1-KA1 Eğitim ve Öğretim Alanında Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Yönergesi
4 NKÜ Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) Uygulama Yönergesi
5 NKÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı Yönergesi
6 NKÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Bilgi Güvenliği Yönergesi
7 NKÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Uygulama Yönergesi
8 NKÜ Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi
9 NKÜ Çocuk Evi Yönergesi
10 NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Sektör Tümleşik Eğitim (STE) Yönergesi
11 NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi
12 NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü TM 405 Tekstil Mühendisliği Projesi ve TM 404 Bitirme Çalışması(Sektör Tümleşik Eğitim) Yönergesi
13 NKÜ Danışma Kurulu Yönergesi
14 NKÜ Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi
15 NKÜ Diploma Yönergesi
16 NKÜ Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi
17 NKÜ Engelli Öğrenci Eğitim-Öğretim Yönergesi
18 NKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
19 NKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Uzmanlık Alan Dersi Açılması ve Uygulamasına İlişkin Yönerge
20 NKÜ Fen Edebiyat Fakültesi "Kimya Bölümü İntörn Kimyagerlik Eğitimi Yönergesi"
21 NKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi
22 NKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Yabancı Dille Eğitim Yapan Bölüm ve Anabilim Dallarındaki Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi
23 NKÜ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Özel Yetenek Sınav Yönergesi
24 NKÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi
25 NKÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görev ve Sorumlulukları Yönergesi
26 NKÜ İlk Yüzde On Başarı Değerlendirme Yönergesi
27 NKÜ İmza Yetkileri Yönergesi
28 NKÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönergesi
29 NKÜ Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
30 NKÜ Kamera Sistemleri Kurma ve İşletme Yönergesi
31 NKÜ Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi
32 NKÜ Konut Yönergesi
33 NKÜ Kütüphane Yönergesi
34 NKÜ Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK) Yönergesi
35 NKÜ Mevzuat Komisyonu Yönergesi
36 NKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
37 NKÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi
38 NKÜ Öğrenciler Arası Spor Yarışmaları Yönergesi
39 NKÜ Öğrenci Toplulukları Yönergesi
40 NKÜ Öğrenci Yurtları Yönergesi
41 NKÜ Ön Lisans-Lisans Özel Öğrenci Yönergesi
42 NKÜ Personel Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
43 NKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor Takımları Yönergesi
44 NKÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
45 NKÜ Sürekli Eğitim Merkezi (NAKSEM) Eğitim-Öğretim Yönergesi
46 NKÜ Süreli Yayınlar Yayın Esasları Yönergesi
47 NKÜ Taşıtları Sürebilecek Kamu Görevlilerinin Belirlenmesine ve Kullanımına İlişkin Yönerge
48 NKÜ Teknoloji Transfer Ofisi Yönergesi
49 NKÜ Tıp Fakültesi Etik Değerlendirme Komisyonu Yönergesi
50 NKÜ Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurul Yönergesi
51 NKÜ Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık ve Yan Dal Uzmanlık Öğrencilerinin Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarına İlişkin Yönerge
52 NKÜ Trafik Yönergesi
53 NKÜ Türk Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Elemanları Arasındaki Değişim Programı Esasları
54 NKÜ Uzaktan Eğitim Yönergesi
55 NKÜ Üniversite Birimlerine Ad Verme Yönergesi
56 NKÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Öğretim-Öğrenim ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönerge
57 NKÜ Yangın Önleme Ve Söndürme Yönergesi
58 NKÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
59 NKÜ Yayın Yönergesi
60 NKÜ Yemek Bursu Yönergesi
61 NKÜ Yemekhane Yönergesi
62 NKÜ Yemek Kurulu Yönergesi
63 NKÜ Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği Yönergesi
64 NKÜ Ziraat Fakültesi Staj Yönergesi
65 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi
66 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
67 TNKU Türk Müziği Konservatuvarı Özel Yetenek Giriş Sınav Yönergesi
68 TNKÜ İktisadi İşletme Yönergesi
69 TNKÜ Sağlık Yüksek Okulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Yıl İçi Uygulamaları ve Staj Yönergesi
70 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü İntörn Dönem ve Klinik Uygulama Yönergesi
71 TNKÜ Tıp Fakültesi Koordinatörler Kurulu Yönergesi
72 TNKÜ Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Komisyonu Yönergesi
73 TNKÜ Yaz Okulu Yönergesi
74 TNKÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma ve Üretim Birimi Yönergesi
TNKÜ Haberler > Haberler-Duyurular