Yönergeler
1 NKÜ Akademik Kıyafet Yönergesi
2 NKÜ Araştırma Görevlileri Temsilciliği Yönergesi
3 NKÜ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus Plus Programı Ana Eylem 1-KA1 Eğitim ve Öğretim Alanında Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Yönergesi
4 NKÜ Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) Uygulama Yönergesi
5 NKÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı Yönergesi
6 NKÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Bilgi Güvenliği Yönergesi
7 NKÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Uygulama Yönergesi
8 NKÜ Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi
9 NKÜ Çocuk Evi Yönergesi
10 NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Sektör Tümleşik Eğitim (STE) Yönergesi
11 NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi
12 NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü TM 405 Tekstil Mühendisliği Projesi ve TM 404 Bitirme Çalışması(Sektör Tümleşik Eğitim) Yönergesi
13 NKÜ Danışma Kurulu Yönergesi
14 NKÜ Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi
15 NKÜ Diploma Yönergesi
16 NKÜ Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi
17 NKÜ Engelli Öğrenci Eğitim-Öğretim Yönergesi
18 NKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
19 NKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Uzmanlık Alan Dersi Açılması ve Uygulamasına İlişkin Yönerge
20 NKÜ Fen Edebiyat Fakültesi "Kimya Bölümü İntörn Kimyagerlik Eğitimi Yönergesi"
21 NKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi
22 NKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Yabancı Dille Eğitim Yapan Bölüm ve Anabilim Dallarındaki Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi
23 NKÜ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Özel Yetenek Sınav Yönergesi
24 NKÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi
25 NKÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görev ve Sorumlulukları Yönergesi
26 NKÜ İlk Yüzde On Başarı Değerlendirme Yönergesi
27 NKÜ İmza Yetkileri Yönergesi
28 NKÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönergesi
29 NKÜ Kamera Sistemleri Kurma ve İşletme Yönergesi
30 NKÜ Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi
31 NKÜ Konut Yönergesi
32 NKÜ Kütüphane Yönergesi
33 NKÜ Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK) Yönergesi
34 NKÜ Mevzuat Komisyonu Yönergesi
35 NKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
36 NKÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi
37 NKÜ Öğrenciler Arası Spor Yarışmaları Yönergesi
38 NKÜ Öğrenci Toplulukları Yönergesi
39 NKÜ Öğrenci Yurtları Yönergesi
40 NKÜ Ön Lisans-Lisans Özel Öğrenci Yönergesi
41 NKÜ Personel Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
42 NKÜ Rektörlüğü Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Staj Yönergesi
43 NKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor Takımları Yönergesi
44 NKÜ Sağlık Yüksekokulu Staj Yönergesi
45 NKÜ Sosyal Tesisler İşletme Yönergesi
46 NKÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
47 NKÜ Sürekli Eğitim Merkezi (NAKSEM) Eğitim-Öğretim Yönergesi
48 NKÜ Süreli Yayınlar Yayın Esasları Yönergesi
49 NKÜ Taşıtları Sürebilecek Kamu Görevlilerinin Belirlenmesine ve Kullanımına İlişkin Yönerge
50 NKÜ Teknoloji Transfer Ofisi Yönergesi
51 NKÜ Tıp Fakültesi Etik Değerlendirme Komisyonu Yönergesi
52 NKÜ Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurul Yönergesi
53 NKÜ Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık ve Yan Dal Uzmanlık Öğrencilerinin Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarına İlişkin Yönerge
54 NKÜ Trafik Yönergesi
55 NKÜ Türk Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Elemanları Arasındaki Değişim Programı Esasları
56 NKÜ Uzaktan Eğitim Yönergesi
57 NKÜ Üniversite Birimlerine Ad Verme Yönergesi
58 NKÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Öğretim-Öğrenim ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönerge
59 NKÜ Yangın Önleme Ve Söndürme Yönergesi
60 NKÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
61 NKÜ Yayın Yönergesi
62 NKÜ Yemek Bursu Yönergesi
63 NKÜ Yemekhane Yönergesi
64 NKÜ Yemek Kurulu Yönergesi
65 NKÜ Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği Yönergesi
66 NKÜ Ziraat Fakültesi Staj Yönergesi
NKÜ Haberler > Haberler-Duyurular