Yönergeler
1 TNKÜ Akademik Kıyafet Yönergesi
2 TNKÜ Araştırma Görevlileri Temsilciliği Yönergesi
3 TNKÜ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus Plus Programı Ana Eylem 1-KA1 Eğitim ve Öğretim Alanında Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Yönergesi
4 TNKÜ Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) Uygulama Yönergesi
5 TNKÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı Yönergesi
6 TNKÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Bilgi Güvenliği Yönergesi
7 TNKÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Uygulama Yönergesi
8 TNKÜ Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi
9 TNKÜ Çevre Yönetim Yönergesi
10 TNKÜ Çift Anadal Programı Yönergesi
11 TNKÜ Çocuk Evi Yönergesi
12 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Sektör Tümleşik Eğitim (STE) Yönergesi
13 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi
14 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü TM 405 Tekstil Mühendisliği Projesi ve TM 404 Bitirme Çalışması(Sektör Tümleşik Eğitim) Yönergesi
15 TNKÜ Danışma Kurulu Yönergesi
16 TNKÜ Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi
17 TNKÜ Diploma Yönergesi
18 TNKÜ Döner Sermaye İşletmesi-TTO Ar-Ge Uygulama Usul ve Esasları
19 TNKÜ Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi
20 TNKÜ Engelli Öğrenci Eğitim-Öğretim Yönergesi
21 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
22 TNKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Uzmanlık Alan Dersi Açılması ve Uygulamasına İlişkin Yönerge
23 TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi "Kimya Bölümü İntörn Kimyagerlik Eğitimi Yönergesi"
24 TNKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi
25 TNKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Yabancı Dille Eğitim Yapan Bölüm ve Anabilim Dallarındaki Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi
26 TNKÜ Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi
27 TNKÜ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Özel Yetenek Sınav Yönergesi
28 TNKÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi
29 TNKÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görev ve Sorumlulukları Yönergesi
30 TNKÜ İktisadi İşletme Yönergesi
31 TNKÜ İlk Yüzde On Başarı Değerlendirme Yönergesi
32 TNKÜ İmza Yetkileri Yönergesi
33 TNKÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönergesi
34 TNKÜ Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
35 TNKÜ Kamera Sistemleri Kurma ve İşletme Yönergesi
36 TNKÜ Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi
37 TNKÜ Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehdit ve Tehlikelere Dair Görev Yönergesi
38 TNKÜ Konut Yönergesi
39 TNKÜ Kütüphane Yönergesi
40 TNKÜ Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK) Yönergesi
41 TNKÜ Mevzuat Komisyonu Yönergesi
42 TNKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
43 TNKÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi
44 TNKÜ Öğrenciler Arası Spor Yarışmaları Yönergesi
45 TNKÜ Öğrenci Toplulukları Yönergesi
46 TNKÜ Öğrenci Yurtları Yönergesi
47 TNKÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama İlkeleri Yönergesi
48 TNKÜ Ön Lisans-Lisans Özel Öğrenci Yönergesi
49 TNKÜ Önlisans ve Lisans Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
50 TNKÜ Personel Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
51 TNKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor Takımları Yönergesi
52 TNKÜ Sağlık Yüksek Okulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Yıl İçi Uygulamaları ve Staj Yönergesi
53 TNKÜ Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü İntörn Dönem ve Klinik Uygulama Yönergesi
54 TNKÜ Sıfır Atık Yönergesi
55 TNKÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
56 TNKÜ Sürekli Eğitim Merkezi (NAKSEM) Eğitim-Öğretim Yönergesi
57 TNKÜ Süreli Yayınlar Yayın Esasları Yönergesi
58 TNKÜ Taşıtları Sürebilecek Kamu Görevlilerinin Belirlenmesine ve Kullanımına İlişkin Yönerge
59 TNKÜ Teknoloji Transfer Ofisi Yönergesi
60 TNKÜ Tıp Fakültesi Etik Değerlendirme Komisyonu Yönergesi
61 TNKÜ Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurul Yönergesi
62 TNKÜ Tıp Fakültesi Koordinatörler Kurulu Yönergesi
63 TNKÜ Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Komisyonu Yönergesi
64 TNKÜ Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık ve Yan Dal Uzmanlık Öğrencilerinin Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarına İlişkin Yönerge
65 TNKÜ Trafik Yönergesi
66 TNKÜ Türk Müziği Konservatuvarı Özel Yetenek Giriş Sınav Yönergesi
67 TNKÜ Türk Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Elemanları Arasındaki Değişim Programı Esasları
68 TNKÜ Uzaktan Eğitim Yönergesi
69 TNKÜ Üniversite Birimlerine Ad Verme Yönergesi
70 TNKÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Öğretim-Öğrenim ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönerge
71 TNKÜ Yandal Programı Yönergesi
72 TNKÜ Yangın Önleme Ve Söndürme Yönergesi
73 TNKÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
74 TNKÜ Yayın Yönergesi
75 TNKÜ Yaz Okulu Yönergesi
76 TNKÜ Yemek Bursu Yönergesi
77 TNKÜ Yemekhane Yönergesi
78 TNKÜ Yemek Kurulu Yönergesi
79 TNKÜ Ziraat Fakültesi Dergisi (JOTAF) Yönergesi
80 TNKÜ Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği Yönergesi
81 TNKÜ Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi
82 TNKÜ Ziraat Fakültesi Staj Yönergesi
83 TNKÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma ve Üretim Birimi Yönergesi
Tüm Haberler