Yönergeler
1 NKÜ Akademik Kıyafet Yönergesi
2 NKÜ Araştırma Görevlileri Temsilciliği Yönergesi
3 NKÜ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus Plus Programı Ana Eylem 1-KA1 Eğitim ve Öğretim Alanında Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Yönergesi
4 NKÜ Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) Uygulama Yönergesi
5 NKÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı Yönergesi
6 NKÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Bilgi Güvenliği Yönergesi
7 NKÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Uygulama Yönergesi
8 NKÜ Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi
9 NKÜ Çocuk Evi Yönergesi
10 NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Sektör Tümleşik Eğitim (STE) Yönergesi
11 NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi
12 NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü TM 405 Tekstil Mühendisliği Projesi ve TM 404 Bitirme Çalışması(Sektör Tümleşik Eğitim) Yönergesi
13 NKÜ Danışma Kurulu Yönergesi
14 NKÜ Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi
15 NKÜ Diploma Yönergesi
16 NKÜ Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi
17 NKÜ Engelli Öğrenci Eğitim-Öğretim Yönergesi
18 NKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
19 NKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Uzmanlık Alan Dersi Açılması ve Uygulamasına İlişkin Yönerge
20 NKÜ Fen Edebiyat Fakültesi "Kimya Bölümü İntörn Kimyagerlik Eğitimi Yönergesi"
21 NKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi
22 NKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Yabancı Dille Eğitim Yapan Bölüm ve Anabilim Dallarındaki Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi
23 NKÜ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Özel Yetenek Sınav Yönergesi
24 NKÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi
25 NKÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görev ve Sorumlulukları Yönergesi
26 NKÜ İlk Yüzde On Başarı Değerlendirme Yönergesi
27 NKÜ İmza Yetkileri Yönergesi
28 NKÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönergesi
29 NKÜ Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
30 NKÜ Kamera Sistemleri Kurma ve İşletme Yönergesi
31 NKÜ Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi
32 NKÜ Konut Yönergesi
33 NKÜ Kütüphane Yönergesi
34 NKÜ Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK) Yönergesi
35 NKÜ Mevzuat Komisyonu Yönergesi
36 NKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
37 NKÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi
38 NKÜ Öğrenciler Arası Spor Yarışmaları Yönergesi
39 NKÜ Öğrenci Toplulukları Yönergesi
40 NKÜ Öğrenci Yurtları Yönergesi
41 NKÜ Ön Lisans-Lisans Özel Öğrenci Yönergesi
42 NKÜ Personel Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
43 NKÜ Rektörlüğü Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Staj Yönergesi
44 NKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor Takımları Yönergesi
45 NKÜ Sağlık Yüksekokulu Staj Yönergesi
46 NKÜ Sosyal Tesisler İşletme Yönergesi
47 NKÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
48 NKÜ Sürekli Eğitim Merkezi (NAKSEM) Eğitim-Öğretim Yönergesi
49 NKÜ Süreli Yayınlar Yayın Esasları Yönergesi
50 NKÜ Taşıtları Sürebilecek Kamu Görevlilerinin Belirlenmesine ve Kullanımına İlişkin Yönerge
51 NKÜ Teknoloji Transfer Ofisi Yönergesi
52 NKÜ Tıp Fakültesi Etik Değerlendirme Komisyonu Yönergesi
53 NKÜ Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurul Yönergesi
54 NKÜ Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık ve Yan Dal Uzmanlık Öğrencilerinin Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarına İlişkin Yönerge
55 NKÜ Trafik Yönergesi
56 NKÜ Türk Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Elemanları Arasındaki Değişim Programı Esasları
57 NKÜ Uzaktan Eğitim Yönergesi
58 NKÜ Üniversite Birimlerine Ad Verme Yönergesi
59 NKÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Öğretim-Öğrenim ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönerge
60 NKÜ Yangın Önleme Ve Söndürme Yönergesi
61 NKÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
62 NKÜ Yayın Yönergesi
63 NKÜ Yemek Bursu Yönergesi
64 NKÜ Yemekhane Yönergesi
65 NKÜ Yemek Kurulu Yönergesi
66 NKÜ Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği Yönergesi
67 NKÜ Ziraat Fakültesi Staj Yönergesi
68 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi
69 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
70 TNKÜ Yaz Okulu Yönergesi
TNKÜ Haberler > Haberler-Duyurular