Yönetim Kurulu
Prof. Dr. OSMAN ŞİMŞEK
Rektör
Prof. Dr. AHMET İSTANBULLUOĞLU
Ziraat Fakültesi Dekan Vekili
Prof. Dr. LOKMAN HAKAN TECER
Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili
Prof. Dr. BURHAN TURGUT
Tıp Fakültesi Dekan Vekili
Prof. Dr. İSMAİL YILMAZ
Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili(Rektör Yardımcısı Uhdesinde)
Prof. Dr. ENSAR NİŞANCI
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili
Prof. Dr. ASLI KORKUT
Güzel Sanatlar,Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili
Prof. Dr. OSMAN ŞİMŞEK
İlahiyat Fakültesi Dekanı (Rektör Uhdesinde)
Prof. Dr. GÜRSEL DİNÇ
Veteriner Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. OSMAN ŞİMŞEK
Hukuk Fakültesi Dekanı (Rektör Uhdesinde)
Prof. Dr. MEHMET DEMİRCİ
Profesör Üye
Prof. Dr. ŞEFİK KURULTAY
Profesör Üye
Prof. Dr. FATİH KONUKCU
Profesör Üye
Dr. Öğr. Üyesi ABDULLAH YİNANÇ
Genel Sekreter Vekili
TNKÜ Haberler > Haberler-Duyurular