Yönetmelikler
1 Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği
2 NKÜ Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
3 NKÜ Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
4 NKÜ Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
5 NKÜ Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
6 NKÜ Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
7 NKÜ Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
8 NKÜ Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
9 NKÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
10 NKÜ Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
11 NKÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
12 NKÜ Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği
13 NKÜ Tıp Fakültesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
14 NKÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
15 NKÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
16 NKÜ Verimlilik Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
17 NKÜ Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
18 Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
NKÜ Haberler > Haberler-Duyurular